Gedoogbeleid in Nederland van de zelf-balancerende technologie

Bekendmaking gedoogregeling Segway

Als er een gedoogbeleid bestaat voor de zelf-balancerende technologie van een Segway, kunnen we dan niet stellen dat er ook een gedoogbeleid in Nederland bestaat voor de zelf-balancerende technologie van een airwheel, solowheel, Ninebot, gotway, inmotion, kingsong of ander ewheel?

De elektrische eenwieler is de meeste efficiënte manier van verplaatsen ! Gedaan met vieze uitlaatgassen die andere mensen irriteren.  Gedaan met lawaaierige motoren die veel te luid door het straatbeeld razen.  Gedaan met olievlekken op de baan van slecht onderhouden motoren.  Gedaan met te snel door een stadskern te rijden.  Alléén maar voordelen dus, en bijna gratis.

Zou het probleem misschien te maken hebben met de belastingen die niet meer kunnen worden geïnd op taksen bij het tanken ?  Er moet wellicht een onderliggende reden zijn dat alle voordelen van een elektrische eenwieler of monowiel, voorlopig toch blijkbaar niet opwegen tegen de nadelen van een auto of bromfiets.

Hieronder het oorspronkelijk artikel van het gedoogdbeleid van de Segway in Nederland.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2008-123-p14-SC86490.html

Afzender: Openbaar Ministerie, College van procureurs-generaal Datum inwerkingtreding: 01-07-2008 Geldigheidsduur: Deze regeling is van kracht tot het moment waarop de RDW een tijdelijke voorziening heeft getroffen, die het mogelijk maakt dat voor ‘de Segway’ een tijdelijk kenteken wordt opgegeven 

Vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving wordt het algemeen gebruik van ‘de Segway’, een zelfbalancerend personenvervoermiddel, toegestaan op fietspaden en rijbanen, mits daarbij niet sneller dan 25 km/h wordt gereden. Gehandicapten mogen de Segway ook op het trottoir/voetpad gebruiken, maar dan geldt een maximum toegestane snelheid van 6 km/h.

Daarnaast gelden de volgende bepalingen en/of voorwaarden:

- De Segway-bestuurder wordt op basis van de in de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen definities als bestuurder van een motorrijtuig aangemerkt;

- De Segway is een motorrijtuig en moet derhalve verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid; de bestuurder moet het bij de WA-verzekering behorende verzekeringsbewijs bij zich dragen en desgevraagd tonen;

- De bestuurder van een Segway is minimaal 16 jaar (voor gehandicapten geldt bij het gebruik van het trottoir/voetpad geen minimumleeftijd);

- De Segway dient voorzien te zijn van een goed werkende bel of hoorn met vaste toonhoogte, een niet-driehoekige rode reflector aan de achterzijde van het voertuig en bij gebruik in het donker of bij slecht zicht een voortdurend zichtbaar voor- en achterlicht;

- De bestuurder van een Segway hoeft geen helm te dragen;

- De bestuurder van een Segway hoeft geen rijbewijs te hebben;

- De bestuurder van een Segway dient zich in het verkeer te gedragen als een bestuurder van een snorfiets (hiervoor gelden dezelfde regels als voor een fiets, maar dan met het verbod om handheld te bellen en om naast elkaar te rijden); 

Handelen in strijd met de gedoogregeling

Wanneer een Segway-bestuurder handelt in strijd met één of meer van de voorwaarden die gelden voor de gedoogregeling, vervalt daarmee de ‘ontheffing’ om met dat voertuig te mogen rijden. De bestuurder maakt zich dan - naast mogelijke andere overtredingen (zoals het niet voldoen aan de verzekeringsplicht) - in elk geval schuldig aan het rijden op een bromfiets, die niet is voorzien van een kenteken. Immers zolang de wettelijke status van de Segway niet is geregeld, wordt het voertuig vooralsnog aangemerkt als een bromfiets (en voor de bepalingen van het RVV 1990 als snorfiets). 

Definitie gehandicapten

Gehandicapten mogen met de Segway op het trottoir rijden. Voor deze gedoogregeling wordt dit beperkt tot lichamelijk gehandicapten. Hierbij wordt aangesloten bij de meer algemene definitie: een gehandicapte is een persoon die tengevolge van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen heeft, in dit geval de beperking om zich zelfstandig en op eigen kracht te kunnen verplaatsen. Bij twijfel kan door de politie worden gevraagd om een medische verklaring te tonen (dit kan naderhand bijv. door een kopie van de verklaring op te sturen; men behoeft dus geen medische verklaring bij zich te hebben). 

Duur van de regeling

Deze regeling is van kracht tot het moment waarop de Dienst Wegverkeer (RDW) een tijdelijke voorziening heeft getroffen, die het mogelijk maakt dat voor de Segway een tijdelijk kenteken wordt opgegeven. Daarna zal een gewijzigde gedoogregeling van kracht worden, waarin zal worden bepaald dat het rijden met een Segway op de openbare weg uitsluitend is toegestaan, indien voor de Segway een tijdelijk kenteken is opgegeven en de Segway is voorzien van de bij het kenteken behorende kentekenplaat.

Zodra bekend is wanneer deze voorziening mogelijk wordt, zal dit samen met de gewijzigde gedoogregeling kenbaar worden gemaakt. Hierbij zal worden aangegeven op welke datum een overgangstermijn ingaat en hoe lang deze zal gelden.